Workshops

Conservatori Superior de Música del Liceu
Master en Interpretació d’Òpera i Escenes líriques

 

Conservatori de sabadell
Opera Workshop

 

Institut del Teatre
Singing Actors Trainning

 

Taller de músics
Artistic Identity & Mentoring

 

Fem Cia, IntEntAnt Teatre, The Xospilerins
Stage director